CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

(Cymdeithas Cyfraith Gyhoeddus a Hawliau Dynol Cymru)

Amcanion y Gymdeithas:

hyrwyddo, yng Nghymru, trafodaeth, addysg ac ymchwil mewn perthynas â chyfraith gyhoeddus a hawliau dynol; hyrwyddo arbenigedd ym mhlith cyfreithwyr sy’n ymarfer yng Nghymru ym meysydd cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol.

Swyddogion y Gymdeithas (2017-18)

Cadeirydd

Huw Williams

Ysgrifennydd

Huw Pritchard

Ysg. Cynorthwyol (Digwyddiadau)

David Gardner

Trysorydd

Tim Jones

Aelodaeth

Er mwyn ymaelodi, llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd (ar ôl talu’r swm priodol a nodir ar y ffurflen) at k.bush@swansea.ac.uk

Digwyddiadau

30 Tachwedd 2017

“Brexit a Hawliau Dynol”

am fanylion, cliciwch yma.

27 Hydref 2017

Anerchiad yn adeilad y Pierhead, Caerdydd, gan yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd (trefnwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd). Er mwyn darllen yr anerchiad – “The Past and Future of the Law in Wales” - cliciwch yma. (fersiwn Saesneg yn unig)

21 Mai 2018

Darlith yn Swyddfa Cymru Cymdeithas y Cyfreithwyr, Twr y Brifddinas, Ffordd y Brodyr Llwydion, Caerydd CF10 3AQ (cofrestru 17:30 - 18:00) gan y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles AC ar “Llyfr Statud Cymreig ar gyfer yr 21ain Ganrif”.

Am fwy of fanylion, cliciwch yma: PLW Darlith y Cwnsler Cyffredinol 21.05.2018.

I archebu lle, ewch at https://www.eventbrite.co.uk/e/a-welsh-statute-book-for-the-21st-century-lecture-by-counsel-general-for-wales-jeremy-miles-am-tickets-43890999160

19 Mehefin 2018

Blake Morgan LLP, Un Sgwar Canolog, Caerdydd CF10 1FS

Cyfarfod Blynyddol, ac, wedi hynny, anerchiad gan Mr Ustus Garnham (Barnwr Cyswllt y Llys Gweinyddol ar gyfer Cymru a Gorllewin Lloegr) ar y pwnc “Grym Adolygiad - Uchelbwyntiau AB 2017”

Garnham J

NB Bydd cofrestru nawr yn cychwyn am 16:45 a’r anerchiad gan Mr Ustus Garnham yn cychwyn am 17:00

I gael mwy o fanylion, cliciwch yma flyer 19.6.18 (c)

I gadw llw, ewch at https://www.eventbrite.co.uk/e/a-lecture-for-public-law-wales-by-the-honourable-mr-justice-garnham-tickets-46738606430