CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

(Cymdeithas Cyfraith Gyhoeddus a Hawliau Dynol Cymru)

Amcanion y Gymdeithas:

hyrwyddo, yng Nghymru, trafodaeth, addysg ac ymchwil mewn perthynas â chyfraith gyhoeddus a hawliau dynol; hyrwyddo arbenigedd ym mhlith cyfreithwyr sy’n ymarfer yng Nghymru ym meysydd cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol.

Swyddogion y Gymdeithas (2018-19)

Cadeirydd

Huw Williams

Ysgrifennydd

Huw Pritchard

Ysg. Cynorthwyol (Digwyddiadau)

David Gardner

Trysorydd

Tim Jones

Aelodaeth

Er mwyn ymaelodi, llenwch y ffurflen hon Ffurlen aelodaeth CGC 2019 a’i dychwelyd (ar ôl talu’r swm priodol a nodir ar y ffurflen) at PritchardH3@cardiff.ac.uk

Digwyddiadau

Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Cyfarfod Blynyddol a Chyfarfod Siaradwr

Mae Cyfraith Gyhoeddus Cymru yn eich gwahodd i’w Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a darlith ar y testun Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019: Arloesedd mewn Cyfiawnder Gweinyddol Cymreig Traddodir gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Cyfreithwyr Hugh James, Dau Sgwâr Canolog, Caerdydd. CF10 1FS

16:45 – 17:00 – Cofrestru, te a choffi

17:00 – 17:20 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

17:20 – 17:30 – Egwyl

17:30 – 18:00 – Darlith gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

18:00 - 19:00 – Lluniaeth a rhyngweithio

19:00 – Cloi

Archebwch eich lle yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/plw-agm-and-lecture-by-nick-bennett-public-services-ombudsman-for-wales-tickets-64385161752

13 Chwefror 2019

Lansiad Cyfreithwyr Cymorth Cyfreithiol Ifanc yng Nghymru

PLW/YLAL Logos

Mae Cyfraith Gyhoeddus Cymru a Chyfreithwyr Cymorth Cyfreithiol Ifanc yn eich gwahodd i lansiad Cyfreithwyr Cymorth Cyfreithiol Ifanc yng Nghymru a seminar yn trafod:

Dod yn Gyfreithwyr Cyhoeddus yng Nghymru: Symudoledd Cymdeithasol, Cyngor, a Safbwyntiau”, gyda Rhodri Williams CF, Eleri Griffiths, & Alannah Lewis

Dydd Mercher 13 Chwefror 2019, 17:15 - 19:30, Ystafell 1.29, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd,

Gallwch gael mwy o wybodaeth ac archebu eich lle yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/becoming-a-public-lawyer-in-wales-social-mobility-advice-perspectives-tickets-55412842303