CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

(Cymdeithas Cyfraith Gyhoeddus a Hawliau Dynol Cymru)

Amcanion y Gymdeithas:

hyrwyddo, yng Nghymru, trafodaeth, addysg ac ymchwil mewn perthynas â chyfraith gyhoeddus a hawliau dynol; hyrwyddo arbenigedd ym mhlith cyfreithwyr sy’n ymarfer yng Nghymru ym meysydd cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol.

Swyddogion y Gymdeithas (2017-18)

Cadeirydd:

Huw Williams;

Ysgrifennydd:

Keith Bush;

Ysgrifennydd Cynorthwyol (Digwyddiadau):

David Gardner;

Trysorydd:

Tim Jones.

Aelodaeth

Er mwyn ymaelodi, llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd (ar ôl talu’r swm priodol a nodir ar y ffurflen) at k.bush@swansea.ac.uk

Digwyddiadau

30 Tachwedd 2017

“Brexit a Hawliau Dynol”

am fanylion, cliciwch yma.

27 Hydref 2017

Anerchiad yn adeilad y Pierhead, Caerdydd, gan yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd (trefnwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd). Er mwyn darllen yr anerchiad – “The Past and Future of the Law in Wales” - cliciwch yma. (fersiwn Saesneg yn unig)