Toggle Menu

 

Cynhadledd

Cynhelir Cynhadledd Cymru'r Gyfraith eleni yng Nghanolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest CF37 1DL) ar ddydd Gwener 11 Hydref - cofrestru o 9 am ymlaen.

Y prif siaradwr bydd Meistr y Rholiau a Phennaeth Cyfiawnder Sifil, Syr Terence Etherton.

logo

Tâl Cynrychiolydd £95 (Mynediad Cyffredinol)

Tâl Gostyngedig o £45 ar gyfer myfyrwyr y gyfraith a chyfreithwyr o dan hyfforddiant yn unig (disgybl fargyfreithwyr, cyfreithwyr dan hyfforddiant, hyfforddeion CILEX - hy cyn-cymrodoriaeth - myfyrwyr LPC/BPTC a myfyrwyr gradd cyfraith / GDL mewn addysg lawn amser yn unig).

Gellir gweld rhaglen dros dro yma. (Saesneg yn unig)

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch legalwales2019@gmail.com

I archebu - cliciwch yma