Toggle Menu

 

Cynhadledd

Cynhadledd (Rithwir) Cymru’r Gyfraith 2020

Cynhadledd

Oherwydd cyfyngiadau Covid 19 bu rhaid ohirio Cynhadledd Cymru’r Gyfraith 2020, a oedd i gael ei chynnal ym Mangor ar ddedd Gwener 9 Hydref. Edrychwn ymlaen at gael ail-drefnu’r digwyddiad ym Mangor ym mis Hydref 2021. Yn y cyfamser, bydd Cymru’r Gyfraith yn cyflwyno digwyddiad arlein ar 9 Hydref a fydd, yn unol â thraddodiad Cymru’r Gyfraith, yn cynnwys annerchiadau cywair gan siaradwyr barnwrol, llywodraethol a phroffesiynol blaenllaw ar draws Cymru a Lloegr, dewis o sesiynau arbenigol sy’n berthnasol i’r gyfraith yng Nghymru a thrafodaeth ar ymhlygiadau presennol a dyfodol y pandemig cyfredol ar gyfer y gyfraith yng Nghymru – “Cyfaith Wedi’i Chloi i Lawr”

Er na fydd tâl ar gyfer ymuno â’r digwyddiad eleni, gofynnir i’r rhai sy’n medru i ystyried cefnogi gwaith amhrisiadwy Sefydliad Cymru’r Gyfraith trwy wneud cyfraniad gwirfoddol i Gymru’r Gyfraith wrth gofrestru. 

Er mwyn cofrestru cliciwch yma.

Cynhelir y Gynhadledd ar Zoom a bydd y rhai sy’n cofrestru yn derbyn y ddolen angenrheidiol a’r rhaglen derfynol ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad. 

Am ragor o wybodaeth ebostiwch legalwales2020@gmail.com

Gallwch weld y drafft ddiweddaraf o’r rhaglyn yma.