Toggle Menu

 

Cynhadledd

Cynhelir Cynhadledd Cymru’r Gyfraith yng Nghanolfan Gynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth SY23 3BY ar ddydd Gwener 12 Hydref.

Er mwyn gweld y fersiwn diweddaraf o'r rhaglen arfaethedig cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at eventbrite.

Am fwy o fanylion ebostiwch:
LegalWales2018@gmail.com

Trysorau Cyfreithiol Cymru

Noson AgoredI gyd-redeg â’r Gynghadledd, trefnwyd digwyddiad nos Iau’r 11 Hydref (6.15 am 6.45) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gymdeithas Hanes Cyfraith Cymru ar y cyd gyda’r Llyfrgell - Darlith gyda Swper (£15 y pen) i ddathlu “Trysorau Cyfreithiol Cymru” gan gynnwys Llawysgrif Boston o Gyfraith Hywel, a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2012 ac sydd bellach wedi’i ail-rwymo a’i adnewyddu.

Am fwy o fanylion am y digwyddiad cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at Eventbrite.