Toggle Menu

 

Cynhadledd

DYDDIAD I'CH DYDDIADUR

imageCynhadledd Cymru'r Gyfraith
Yn Abertawe
Dydd Gwener, 15fed o Fedi 2017

Bydd Cynhadledd Cymru’r Gyfraith eleni (Dydd Gwener 15 Medi, 2017) yn westai Coleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe. Bydd y Gynhadledd yn gyfle i arddangos datblygiadau yn y gyfraith yng Nghymru. Nid yn unig mae'n cofleidio maes cyfraith Cymru, un sy'n datblygu'n gyflym, ond mae hefyd yn canolbwyntio ar yr heriau ymarferol beunyddiol sy'n rhan o ymarfer y gyfraith mewn amgylchfyd Cymreig. Lleolir y Gynhadledd yng nghyfadeilad y Neuadd Fawr yng Nghampws newydd y Bae. Bydd yn croesawu cynrychiolwyr o bob rhan o'r gymuned gyfreithiol, gan gynnwys ymarferwyr, academyddion, myfyrwyr, barnwyr a rhai eraill sydd â diddordeb yn y gyfraith yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth am y Gynhadledd ac i archebu lle, cliciwch yma (Saesneg yn unig)