Toggle Menu

 

Digwyddiadau

Cymru’r Gyfraith mewn cysylltiad â Chymdeithas Hanes Cyfraith Cymru

Cymru’r Gyfraith mewn cysylltiad â Chymdeithas Hanes Cyfraith CymruWedi’i noddi gan Jeremy Miles AC/AM, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit.

I’ch gwahodd i Ddarlith a Derbyniad i ddathlu yr eisteddiad agoriadol yng Nghymru o Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig ym mhresenoldeb y Llywydd, Dirprwy Lywydd ac Ustusiaid y Goruchaf Lys.

Am fwy o fanylion am y digwyddiad cliciwch yma.

Ffotograffau o'r ddarlith a roddwyd gan Dr Sara Elin Roberts - cliciwch yma

Ffotograffau o'r digwyddiad - cliciwch yma


Combined Welsh Legal Professions Dinner (cyfieithiad yn dod yn fuan)

The Wales and Chester Circuit, Law Society Wales Office and CILEX have joined together to host a dinner to mark the inaugural sitting of the Supreme Court of Justice in Wales. This will be an opportunity for the legal professions, judges and legal academics based in Wales to come together to offer the Supreme Court Justices a ‘croeso cynnes’.

Date: Wednesday 24th July 2019
Venue: The Exchange Hotel, Cardiff Bay (The ‘Coal Exchange’)
Time: 7.30 for 8pm
Dress Code: Lounge suit
Cost: £65 per person

Cliciwch yma am fwy o fanylion a ffurflen archebu


Cynhadledd Cymru’r Gyfraith 2019

Canolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru
Trefforest, Pontypridd
Dydd Gwener 11 Hydref 2019

Mwy o fanylion yn ddiweddarach


Cynhadledd 2018

Cynhelir Cynhadledd Cymru’r Gyfraith yng Nghanolfan Gynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth SY23 3BY ar ddydd Gwener 12 Hydref.

Er mwyn gweld rhaglen y digwyddiad cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at eventbrite.

Am fwy o fanylion ebostiwch:
LegalWales2018@gmail.com


Trysorau Cyfreithiol Cymru

Noson AgoredI gyd-redeg â’r Gynghadledd, trefnwyd digwyddiad nos Iau’r 11 Hydref (6.15 am 6.45) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gymdeithas Hanes Cyfraith Cymru ar y cyd gyda’r Llyfrgell - Darlith gyda Swper (£15 y pen) i ddathlu “Trysorau Cyfreithiol Cymru” gan gynnwys Llawysgrif Boston o Gyfraith Hywel, a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2012 ac sydd bellach wedi’i ail-rwymo a’i adnewyddu.

Am fwy o fanylion am y digwyddiad cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at Eventbrite.


NOSON AGORED

Noson AgoredNos Iau, 09 Awst 2018 5pm - 7pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc
Hysbysiad Darlith (am ddim ac ar agor i’r cyhoedd)
Dydd Iau 17eg Tachwedd 2016
Prifysgol Abertawe, Darlithfa Richard Price
yn dechrau am 6.30 pm
Siaradwr: Bydd Yr Arglwydd Kerr, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn cynnal sgwrs am:
“Amddiffyn plant, gorfodi eu hawliau”.

Mae’r ddarlith hon am ddim ac ar agor i’r cyhoedd

Adeiladu Canolfan Gyfreithiol y Plant

logo

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i fynychu digwyddiad am ddim gyda'r nos.

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor, gyda chefnogaeth caredig gan Siambrau Linenhall, yn cynnal lansiad Canolfan Gyfreithiol y Plant Gogledd Cymru er mwyn dechrau ar y gwaith o ddatblygu sylfaen wybodaeth ar gyfer llwyfan hawliau plant.

Adeiladu Canolfan Gyfreithiol y Plant
Dydd Iau, 6 Hydref, 2016
Prifysgol Bangor, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ystafell Ddarlithio 3
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, DU

5:00pm-7:00pm - Lansio Canolfan Gyfreithiol y Plant gyda Siaradwyr:

7:00pm - Derbyniad a Rhwydweithio
8pm - Cau

Bydd y digwyddiad yn gwneud defnydd o ymchwil a wnaed gan ymarferwyr, ysgolheigion cyfreithiol, interniaid gyfraith, a gwirfoddolwyr cymunedol. Mae'r ffocws ar faterion cyfreithiol sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru, ynghyd â modelau ymarfer gorau a gwersi a ddysgwyd o bob rhan o'r Deyrnas Unedig.

Seddi cyfyngedig ar gael - e-bostiwch eich bwriadau presenoldeb erbyn 30 Medi 2016 i: y.mcdermott@bangor.ac.uk

Hefyd, dylech gynnwys y ddwy eitem ganlynol wrth gadw sedd:
(1) eich enw a swydd , (2) asiantaeth/ maes gwaith


Gwahoddiad

logoPleser gan Gymdeithas y Cyfreithwyr eich gwahodd i Ddarlith Goffa Robin ap Cynan:

‘Cyfraith Teulu Cymru – Amser i greu awdurdodaeth annibynnol?’

i'w thraddodi gan Ei Anrhydedd y Barnwr Gareth Jones

Dydd Iau 4 Awst 2016, 16.00
Pabell y Cymdeithasau 1, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Dolydd y Castell, Y Fenni

Edrychwn ymlaen at eich croesawu

Ateber drwy e-bost: wales@lawsociety.org.uk