Toggle Menu

 

Digwyddiadau

Cynhadledd 2018

Cynhelir Cynhadledd Cymru’r Gyfraith yng Nghanolfan Gynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth SY23 3BY ar ddydd Gwener 12 Hydref.

Er mwyn gweld rhaglen y digwyddiad cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at eventbrite.

Am fwy o fanylion ebostiwch:
LegalWales2018@gmail.com


Trysorau Cyfreithiol Cymru

Noson AgoredI gyd-redeg â’r Gynghadledd, trefnwyd digwyddiad nos Iau’r 11 Hydref (6.15 am 6.45) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gymdeithas Hanes Cyfraith Cymru ar y cyd gyda’r Llyfrgell - Darlith gyda Swper (£15 y pen) i ddathlu “Trysorau Cyfreithiol Cymru” gan gynnwys Llawysgrif Boston o Gyfraith Hywel, a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2012 ac sydd bellach wedi’i ail-rwymo a’i adnewyddu.

Am fwy o fanylion am y digwyddiad cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at Eventbrite.


NOSON AGORED

Noson AgoredNos Iau, 09 Awst 2018 5pm - 7pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc
Hysbysiad Darlith (am ddim ac ar agor i’r cyhoedd)
Dydd Iau 17eg Tachwedd 2016
Prifysgol Abertawe, Darlithfa Richard Price
yn dechrau am 6.30 pm
Siaradwr: Bydd Yr Arglwydd Kerr, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn cynnal sgwrs am:
“Amddiffyn plant, gorfodi eu hawliau”.

Mae’r ddarlith hon am ddim ac ar agor i’r cyhoedd

Adeiladu Canolfan Gyfreithiol y Plant

logo

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i fynychu digwyddiad am ddim gyda'r nos.

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor, gyda chefnogaeth caredig gan Siambrau Linenhall, yn cynnal lansiad Canolfan Gyfreithiol y Plant Gogledd Cymru er mwyn dechrau ar y gwaith o ddatblygu sylfaen wybodaeth ar gyfer llwyfan hawliau plant.

Adeiladu Canolfan Gyfreithiol y Plant
Dydd Iau, 6 Hydref, 2016
Prifysgol Bangor, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ystafell Ddarlithio 3
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, DU

5:00pm-7:00pm - Lansio Canolfan Gyfreithiol y Plant gyda Siaradwyr:

7:00pm - Derbyniad a Rhwydweithio
8pm - Cau

Bydd y digwyddiad yn gwneud defnydd o ymchwil a wnaed gan ymarferwyr, ysgolheigion cyfreithiol, interniaid gyfraith, a gwirfoddolwyr cymunedol. Mae'r ffocws ar faterion cyfreithiol sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru, ynghyd â modelau ymarfer gorau a gwersi a ddysgwyd o bob rhan o'r Deyrnas Unedig.

Seddi cyfyngedig ar gael - e-bostiwch eich bwriadau presenoldeb erbyn 30 Medi 2016 i: y.mcdermott@bangor.ac.uk

Hefyd, dylech gynnwys y ddwy eitem ganlynol wrth gadw sedd:
(1) eich enw a swydd , (2) asiantaeth/ maes gwaith


Gwahoddiad

logoPleser gan Gymdeithas y Cyfreithwyr eich gwahodd i Ddarlith Goffa Robin ap Cynan:

‘Cyfraith Teulu Cymru – Amser i greu awdurdodaeth annibynnol?’

i'w thraddodi gan Ei Anrhydedd y Barnwr Gareth Jones

Dydd Iau 4 Awst 2016, 16.00
Pabell y Cymdeithasau 1, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Dolydd y Castell, Y Fenni

Edrychwn ymlaen at eich croesawu

Ateber drwy e-bost: wales@lawsociety.org.uk